آ

احترام‌آمیز) اول، بالاتر، بزرگ، امیر عنوانی است که برای احترام و تفخیم به اول اسم کسی می‌افزایند: آمرید ، آ مراد .و هنگام خطاب به مردان و پسران یا صحبت کردن از آنان به‌کار می‌رود.

â

(احترام‌آمیز) اول، بالاتر، بزرگ، امیر عنوانی است که برای احترام و تفخیم به اول اسم کسی می‌افزایند: آمرید ، آ مراد .و هنگام خطاب به مردان و پسران یا صحبت کردن از آنان به‌کار می‌رود.

ریشه واژه لری آ

دوستی می‌گفت که از واژۀ هخا یا هاخا برگرفته شده؛ برای مثال هاخامنش یا هخامنش به معنای خوی و سرشت آقایی و جوانمردی‌ست. اما سندی برای آن نیافتیم.

می‌تواند کوتاه شده واژه ترکی مغولی آقا باشد مثل آقامحمد، محمدآقا که معنی و کاربرد مشابهیبه آ لری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *