واژگان گویش میوند که با حرف م شروع می‌شوند

مو

معنی واژه مو در زبان لری و گویش بختیاری میوند را بررسی می‌کنیم
مشکدو

مشکدو

مشکدو در گویش بختیاری میوند
مشک دوغ، مشک مخصوصی که برای تولید دوغ و استخراج کره از ماست کاربرد دارد و برای نگهداری دوغ تازه برای چند روز استفاده می‌شود ابزار تهیه تبدیل ماست به دوغ