واژگانی با پسوند مکان ” گاه” (گه) در بختیاری مئیوند

(این فهرست کامل نیست و نیاز به همکاری همتباران دارد )

پسوند گاه یا مخفف آن به صورت گه  واژگانی را می سازند که بر مکان دلالت دارند.البته گاه دیده شده است که بر زمان نیز دلالت داشته است ولی تعداد آنها اندک است مانند صبحگاه در زبان فارسی. اینک مثال هایی را از لری بختیاری ارائه می کنیم که در آن پسوند گاه یا گه به مفهوم مکان در آنها به کار رفته است/

مالگه: منزلگاه، محل اتراق و بیتوته عشایر کوچنده

سَرگَه: محل شروع، آغازگاه مثال: ز سرگه چشمه نهام وا دِو: از ابتدای  چشمه شروع به دویدن کردم

ماسالگه محل تجمع  مثال سِ، ای بَچو ماسالگه سونه وَنِن ایچه  نگاه کن این بچه‌ها اینجا جمع شدند

جامالگه:۱- آثار برجای مانده از منزلگاههای عشایری ۲- یادمان های مکانی

خاوگه: محل خوابیدن احشام، خوابگاه احشام

شَلگه محلی که چوب و اشیا شناور در آب در ساحل می‌نشینند 

دَلگاه دریا

خاکِلوگه محل غلط زدن الاغ ها

درگاه: ۱-درگاه  ۲- دروازه

حرف اول

این تارنگار جهت شناساندن و آموزش گویش بختیاری مئیوندی است که با اظهار احترام و اشتیاق به زبان مقدس فارسی به عنوان زبان رسمی کشور، و ریسمان پیوند و اتحاد همه گونه های زبان ایرانی، طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور مدیریت می‌شود

گویش مئیوندی یعنی گونه ای از زبان لری بختیاری که در شهرهایی مانند دورود، ازنا ، الیگودرز ، اندیمشک، شوش دانیال، دزفول و…. با آن صحبت می کنند.

این نوع از لری به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص که تقریبا در قلب مناطق لر نشین قرار داشته و از همه جهات توسط املاک دیگر اقوام لر پوشش‌ داده شده است تاکنون توانسته بسیار دست نخورده باقی بماند