حرف اول

این تارنگار جهت شناساندن و آموزش گویش بختیاری مئیوندی است که با اظهار احترام و اشتیاق به زبان مقدس فارسی به عنوان زبان رسمی کشور، و ریسمان پیوند و اتحاد همه گونه…

سلام دنیا!

به سایت رسمی ایل مئیوند خوش آمدید. این نخستین نوشته‌ی شماست. می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کرده، سپس مطلب جدید بنویسید!

گلال

/Gelal/ رودخانه، مسیل، محل عبور رودخانه فصلی مترادف های گلال : شط، آو ریشه گلال نگاهی به واژه لری گلال( رودخانه) از منظر ریشه شناسی، به قلم استاد یعقوبی (ریشه شناس) از…

مو

معنی واژه مو در زبان لری و گویش بختیاری میوند را بررسی می‌کنیم