آ

احترام‌آمیز) اول، بالاتر، بزرگ، امیر عنوانی است که برای احترام و تفخیم به اول اسم کسی می‌افزایند: آمرید ، آ مراد .و هنگام خطاب به مردان و پسران یا صحبت کردن از آنان به‌کار می‌رود.
مشکدو

مشکدو

مشکدو در گویش بختیاری میوند
مشک دوغ، مشک مخصوصی که برای تولید دوغ و استخراج کره از ماست کاربرد دارد و برای نگهداری دوغ تازه برای چند روز استفاده می‌شود ابزار تهیه تبدیل ماست به دوغ

مو

معنی واژه مو در زبان لری و گویش بختیاری میوند را بررسی می‌کنیم

حرف اول

این تارنگار جهت شناساندن و آموزش گویش بختیاری مئیوندی است که با اظهار احترام و اشتیاق به زبان مقدس فارسی به عنوان زبان رسمی کشور، و ریسمان پیوند و اتحاد همه گونه…

سلام دنیا!

به سایت رسمی ایل مئیوند خوش آمدید. این نخستین نوشته‌ی شماست. می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کرده، سپس مطلب جدید بنویسید!