در اینجا با زیبایی های گویش میوند بیشتر آشنا می‌شویم .

 • آتشک

  معنی واژه بختیاری آتشَک

 • آ

  احترام‌آمیز) اول، بالاتر، بزرگ، امیر عنوانی است که برای احترام و تفخیم به اول اسم کسی می‌افزایند: آمرید ، آ مراد .و هنگام خطاب به مردان و پسران یا صحبت کردن از آنان به‌کار می‌رود.

 • دَسکاهون

  معنی واژه دسکاهون در گويش میوند بختیاری

 • ملار

  ملار

  سه پایه مخصوصی که مشک دوغ را به آن آویزان می‌کنند

 • مِشکدو

  مشک دوغ در گویش بختیاری میوند

 • مشکاو

  مشک آب در گویش بختیاری میوند

 • مو

  مُ Mo من

 • واژگانی با پسوند مکان ” گاه” (گه) در بختیاری مئیوند

  واژگانی با پسوند مکان ” گاه” (گه) در بختیاری مئیوند

  واژگان لری در گویش بختیاری میوند که پسوند گه به معنای گاه دارند

 • حرف اول

  این تارنگار جهت شناساندن و آموزش گویش بختیاری مئیوندی است که با اظهار احترام و اشتیاق به زبان مقدس فارسی به عنوان زبان رسمی کشور، و ریسمان پیوند و اتحاد همه گونه های زبان ایرانی، طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور مدیریت می‌شود گویش مئیوندی یعنی گونه ای از زبان لری بختیاری که در شهرهایی […]

 • سلام دنیا!

  به سایت رسمی ایل مئیوند خوش آمدید. این نخستین نوشته‌ی شماست. می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کرده، سپس مطلب جدید بنویسید!

آیا توصیه کتاب دارید؟