اسورج

اسورج

اِسوِرِج /esverej/ اِسوِرِج با نام علمی Capparis spinosa، از راسته کلم‌سانان، تیره کبریان، سرده کبرها است. میوه آن بعد از رسیدن مانند انار شکافته شده‌؛ قسمت ژله‌ای آن به رنگ قرمز قابل…